Teollisuus

Vesi-Vasalla on pitkä kokemus vaativista teollisuuden projekteista. Ammattitaitoinen henkilökuntamme ja sertifioitu laatujärjestelmämme takaavat asiakkaalle selkeän kokonaisuuden ja luotettavan lopputuloksen.

Rakennamme vaativiin teollisuuden olosuhteisiin erilaisia ratkaisuja. Teollisuusprojekteissa vaaditaan sertifioitua erityisosaamista, jota olemme määrätietoisesti kehittäneet ja kasvattaneet toimimalla laajoissa teollisuuden projekteissa.

Huolto ja kunnossapitopalvelut

Teollisuusprojektien lisäksi tarjoamme ammattitaitoista teollisuuden huolto- ja kunnossapitopalveluita. Ennakoivan huollon ja kunnossapidon avulla pyritään ennakoimaan ja estämään erilaisten vika-ja häiriötilojen syntyminen ja puuttumaan niihin hyvissä ajoin

Työturvallisuus

Joka päivä työtämme ohjaa turvallisuus. Jokaisella työmaalla ja kohteessa korostamme työturvallisuutta ja vältämme tapaturmia. Jokaisen työntekijämme on päästävä terveenä kotiin joka päivä.

Vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi ja läheltä piti -tilanteiden raportointi ovat osa jatkuvaa turvallisuuskulttuurin kehittämistä.

Turvallisen työpaikan perusedellytys on, että kaikki osapuolet käyttävät turvallisia työmenetelmiä. Olemme työturvallisuuskeskuksen UPA-menetelmällä arvioitu yritys ja kuulumme UPA-rekisteriin. www.uparekisteri.fi

WordPress Themes